Pag Cultural Summer

Eventi
Città di Pag 01.07.2018 - 08.09.2018 ID: PG-TR-177


Pag Cultural Summer

Manifestacija „Paško kulturno ljeto“ se održava od 1963. godine i brojnim kulturnim programima obogaćuje turističku sezonu u Pagu, a ujedno promovira Pag, jer su programi dobro medijski popraćeni i za njih vlada veliko zanimanje.

01.07. -08.09.2018.

http://tzgpag.com/it/dobrodosli/novosti/153-pa%C5%A1ko-kulturno-ljeto-2018.html